Угода користувача

УГОДА КОРИСТУВАЧА

 

Ця Угода користувача (далі також – «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Сайту та загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також – «Власник Сайту») – фізична особа-підприємець Новицька М.А, ІПН 2857404344, що діє на підставі виписки з держ.реєстру №2010350000000061879 від 09.10.2021 р., з одного боку, та фізичною або юридичною особою Замовником, яка прийняла умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому та «застережно» (далі сторони, далі при спільному згадуванні звані «Сторони», а окремо – «Сторона».

Ця Угода та відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством.

Загальні положення Угоди

У цьому документі і випливають або пов’язаним з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сайт Власника / Сайт – інтернет-сайт, розміщені в домені Власника сайту і його піддоменів.

б) Угода – цю угоду з усіма доповненнями і змінами.

в) Адміністрація / представник Сайту, Власника Сайту – особа уповноважена Власником сайту на дії передбачені Угодою.

г) Відвідувач – будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом розміщеним на Сайті.

д) Користувач – дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені і в інтересах представленого ним юридичної особи.

Будь-який відвідувач сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати Користувачем.

Сайт містить інформацію і матеріали про товари і послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві в разі укладення реального договору. Якщо якесь фізична особа зареєструвалася як Користувача від імені уполномочившего його на те юридичної особи, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з наступними з цього наслідками.

Зокрема, при використанні Сайту, Користувач не має права видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет , а також вводити користувачів, Сайт та його представників в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів.

У разі виявлення порушення прав та / або інтересів у зв’язку з використанням Сайту, в тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Власника сайту, шляхом подання відповідного письмового повідомлення, повідомлення по телефону з докладним викладом обставин порушення і / або гіпертекстової посиланням на сторінку, яка містить матеріали, якими порушуються відповідні права і / або інтереси Сайту.

Інтелектуальні права

Всі об’єкти, доступні за допомогою Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об’єкти, розміщені в рамках Сайту, є об’єктами виняткових прав Сайту і інших правовласників. Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Сайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також входять до складу Сайту елементів дизайну, комп’ютерних програм і баз даних, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, строго заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та ув’язненими Договорами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачу за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли користувач отримав такий дозвіл від сайту / Власників сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, як Додатки і т.п.).

Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об’єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством, що регулює загальну захист даних або додатковими документами на використання Сайту.

Сайт може містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти і т.п.). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ в зв’язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сайту, за винятком випадків, коли Сайт на це прямо вказує.

Повідомлення

Власник Сайту / Адміністрація / Представник сайту і особи, представниками яких є Сайт, має право посилати Користувачеві на зазначений ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення про події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв’язку з ним і осіб яких він представляє.

Заключні положення

Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства, що регулює загальну захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не означає що решта положень не припинятимуть є недійсними або не може бути застосована.

Тимчасове бездіяльність з боку Сайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Сайт права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Сайт відмовився від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.

Всі суперечки щодо Угоди або у зв’язку з ним підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Сайту відповідно до чинного законодавства.

Дане КОРИСТУВАЧА УГОДА розроблено і діє в рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.